messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 65
เดือนนี้2,072
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)50,850
ทั้งหมด 104,712

check_circle ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศส่งคืนรถดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder จดหมายข่าว
จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรือนเลี้ยงสุกร[28 พฤษภาคม 2567]
รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ[27 พฤษภาคม 2567]
รักษาความสะอาดตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี[24 พฤษภาคม 2567]
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567[24 พฤษภาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อจากไหล หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว[1 ตุลาคม 2565]

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง[1 ตุลาคม 2565]

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6[1 ตุลาคม 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
28/05/2567
28/05/2567
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กสว.
28/05/2567
28/05/2567
การแก้ไขวิดีโอถอดบทเรียนธนาคารขยะ
กค.
28/05/2567
28/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/05/2567
28/05/2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี