Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางจันทราภา ทาทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


พนักงานส่วนตำบล

นางรจนา โพธิ์พรม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางฉันทนา ชินวัง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวศิราณี คำมา

คนงานทั่วไป

นางสาวอารยา ดุจดา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ