Hot News :
กองช่าง

นายเบียบ เพชรมะดัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


พนักงานส่วนตำบล

นายเอกศาสตร์ สังข์เสวก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจุมพต ฉัตรสุวรรณ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายชัยวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายพรมศักดิ์ แจ้งโพธิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายมงคล ถนอมทรัพย์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ ท่าวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสกุลเทพ บุญทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายบุญมา แก่นทน

คนงานทั่วไป

นายโชคชัย บุญผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวสุทธิดา แก่นจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ