Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปกเกศ ยิ่งปัญญาธร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบาง บัวใหญ่

รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล

นางบุญญาดา พุฒพิมพ์

ปลัด/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิรันดร์ พุ่มจันทร์

ส.อบต. ม.1

นายเพ็ญนี พุดโสด

ส.อบต. ม.2

นางคำดี พุ่มจันทร์

ส.อบต. ม.3

นายณรงเวทย์ ขุนนวน

ส.อบต. ม.4

นายสุบรรณ ตู้ทอง

ส.อบต. ม.5

นางคำแดง เศษฐราช

ส.อบต. ม.6

นายปกเกศ ยิ่งปัญญาธร

ส.อบต. ม.7

นายสุครีพ บุญเต็ม

ส.อบต. ม.8

นายอุตสาห์ นาล้วน

ส.อบต. ม.9

นายบาง บัวใหญ่

ส.อบต. ม.10

นายมนตรี โคราช

ส.อบต. ม.11

นายไพศาล พุ่มจันทร์

ส.อบต. ม.12

นายศักดิ์ดา ศักดิ์สร้อย

ส.อบต. ม.13

นางสาวบัวคำ บุญปก

ส.อบต. ม.14

นายอุทัย จำปาเทพ

ส.อบต. ม.15

นายอ้วน บัวใหญ่

ส.อบต. ม.16

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ