ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565 09:22
วันที่ 22 ก.ค. 65 อบต.หนองบัวฮี โดยงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี ได้ตระหนักถึงโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีนายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี อสม.เขตพื้นที่ รพสต.หนองบัวฮี พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองบัวฮี ทุกท่านร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ในครั้งนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ