Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

แจ้งกำหนดการลงพื้นที่กองสวัสดิการสังคม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จะดำเนินการตรวจสอบการมอบอำนาจการับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อให้บุคคลอื่นดำเนินการรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) พร้อมทั้งประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบ 2564 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 21 กันยายน 2563 โดยมีการออกบริการดังนี้ 1.รับสมัครสมาชิกใหม่ 2.เก็บเงินออมรายปี 3.มอบทุนการศึกษา 4.มอบสวัสดิการแก่ 5.มอบเงินสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี...

[ 14-09-2563 ] Hits:399

อบต.หนองบัวฮี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นำโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 โดยยึดหลักการ โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ การสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563

[ 09-06-2563 ] Hits:506

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ